Knižní Aha! momenty 2020

Umění být hodný

Anglický spisovatel Aldous Huxley ke konci svého života řekl: “Je trochu trapné, že jsem se věnoval lidskému dilematu celý život, abych na konci zjistil, že nemůžu nabídnout jinou radu, než “snažte se být o trochu hodnější.” Tak jednoduché, a přece tak složité, nakonec: laskavost je to největší, co můžete okolnímu světu i sami sobě nabídnout.


Psychiatr Viktor Frankl zdůrazňoval, že úspěch se nedostaví proto, že o něj usilujeme. Dostaví se však tehdy, když se snažíme dělat něco, co je pro nás smysluplné: “Poslouchej, co ti říká svědomí, že máš dělat, a potom to učiň, jak nejlépe dokážeš. Uvidíš, že úspěch k tobě časem přijde právě proto, že jsi na něj zapomněl myslet.”


Všímat si druhých lidí je forma laskavosti. A jako vždy, když se jedná o opravdovou laskavost, sami tím získáme. 

Jednou z nejlepších forem laskavosti je sloužit druhým. A zároveň tak sloužíme i sami sobě.


Spisovatel Mark Ortman řekl: “Je těžké rozdávat vlídnost, protože se vám vždy vrátí zpátky.” A není těžké darovat jen vlídnost, týká se to všech forem štědrosti. Když pracujeme s cílem zlepšit ostatním život, sami jako lidé rosteme.


Všichni na tomto světě máme právo být laskaví z egoistických pohnutek. Dalajláma vyřkl o egoistickém člověku tato moudrá slova: “Prostoduší sobečtí lidé myslí stále jen na sebe a výsledek je negativní. Chytří sobečtí lidé myslí na druhé, pomáhají jim, jak mohou, a výsledkem je, že to prospívá jim samotným.”

Dalajláma míní, že se klidně můžeme rozhodnout být hodní z egoistických důvodů. Nepočítá se myšlenka, ale čin – to, co děláme. A když už je to náhodou tak důmyslně zařízeno – že, konáme-li dobré skutky a jsme hodní, vrátí se nám to – není důvod, proč tohoto prostého faktu, že dobré činy jsou odměněny, nevyužít.