Knižní A-ha! momenty 2019. Část 1

Jsem vášnivá čtenářka📚. No, už to taky sice není co to bývalo, nicméně je to moje závislost👌.

Už si přesně nevzpomenu kolik knih jsem za rok přečetla, nicméně mám zlozvyk zaškrtávat si v knihách věty a pasáže, které se mnou rezonovaly. 

Vybrala jsem pro inspiraci několik z nich, které mě někam posunuly. Kam, to se zřejmě teprve ukáže 🙏🏻😏👌.

“Pravda o pravém “já” člověka může být objevena pomocí cesty každodenním životem. Samozřejmost a Bůh nejsou odlišní. Žít s láskou a laskavostí je všechno, co je potřebné. Zkouška se dotaví v pravý čas.


“Základním zákonem vesmíru je “ekonomie”. Vesmír neplýtvá jediným kvarkem. Všechno slouží nějakému účelu a zapadá do všeobecné rovnováhy. Nejsou žádné nepatřičné jevy nebo události.”


“Rozdíl mezi “léčením” a “uzdravením” je v tom, že u léčení kontext zůstává stejný, zatímco u uzdravení je klinické reakce dosaženo změnou kontextu, takže způsobí naprosté odstranění příčiny stavu, a ne pouhé zotavení ze symptomů. Jedna věc je předepsat lék proti vysokému krevnímu tlaku a něco zcela jiného je rozšířit pacientův kontext života, aby se přestal rozčilovat a ovládal se.”


“Fyzická síla může přinést uspokojení, ale zdrojem radosti je pouze duchovní moc. Vítězství nad druhými přináší uspokojení, zatímco vítězství sám nad sebou přináší radost.”


“Vesmír nezapomíná. Problematika karmy je složitá a mnohostranná, ale každá volba kým a jakým být je volbou s dalekosáhlými důsledky, a tak se odrážejí během staletí všechny naše volby. Tisíce zpráv o zážitcích blízkých smrti potvrzují, že budeme skutečně muset převzít zodpovědnost za všechny své myšlenky, slova a skutky, a znovu prožít stejné utrpení, jaké jsme způsobili. V tomto smyslu si každý z nás vytváří své vlastní nebe nebo peklo. 

Vesmír zadržuje dech, když vybíráme, a neúnavně čeká, jakou cestou se vydáme. Pro vesmír je samotná podstata života vysoce vědomá. Každý čin, myšlenka a volba doplňují trvalou mozaiku. Naše rozhodnutí čeří vesmír vědomí a ovlivňuje životy všech. Aby tato myšlenka nebyla pokládána za pouze mystickou nebo imaginární, pamatujte si, že základním heslem nové teoretické fyziky je: Všechno ve vesmíru je spojeno se vším ostatním.”


“Všechny naše vnitřní stresy jsou vytvářeny našimi postoji. Musím znovu zdůraznit, že to nejsou životní události, co aktivuje symptomy stresu, ale naše reakce na ně. Rozvod může vyvolat bolest nebo úlevu. A náročné úkoly v zaměstnání mohou vést jak ke stimulaci, tak k úzkosti podle toho , zda je pro nás nadřízený učitelem nebo strašákem.”

Tak k této “bibli” jsem si pořídila i “návod” od Alana Cohena😂👌. Myslím, že tato kniha mě bude provázet velmi dlouho.

Není to zrovna jednoduché čtení🙇‍♀️, nicméně mohu bez přehánění říct, že každodenní ponoření se do knihy opravdu uklidňuje a nutí k zamyšlení🤔👌. 

Jedná se o holistický text, kde každá věta obsahuje celek. Nedá se vybrat pár citací z původní knihy, protože skutečně co věta to unikát💖🙏🏻, proto zde uvádím pár zajímavých myšlenek z knihy Alana Cohena.

“Zredukujte každou volbu na to, co zraňuje, a co hojí, odpovídejte na strach láskou a naleznete vnitřní klid, který hledáte.”


“Ego je posedlé plánováním, protože věří, že když nebude mít všechno pod kontrolou, stane se něco hrozného. Ale pravdou je přesný opak. Když ego vše nekontroluje, může se stát něco báječného.”


“Bakterie na vás skáčou z klik dveří, chřipka poletuje kolem vás, Merkur ustupuje, Lvi jsou ztraceni bez posluchačů, bohaté jedno procento odírá bezmocných devadesát devět procent, karma z minulého života vás nyní ničí, genetické naprogramování od nefunkčních rodičů vás drží při zemi nebo jen prostě máte smůlu. Kurz zázraků by řekl, že všechny tyto “příčiny” vůbec žádnými příčinami nejsou. Jedinou příčinou je mysl a tělo je následek. Jsme ovlivňováni jedině svými myšlenkami.”


“Vesmír je nastaven tak, aby prosperovalo to, čeho zdrojem je Duch, a rozpadalo se to, co je poháněno egem. Egu se může chvíli dařit, ale nakonec jeho úsilí selže. Jsou-li vaše snahy založeny na život podporujících hodnotách, bude se jim dařit. Schází-li životní síla, odumřou.”


“Dávejte si pozor na soudní žaloby proti jiným, protože tím vytváříte případ i proti sobě a vaše zkušenost podepře váš argument.”


“Magie je zpronevěrou autority vnitřního ducha a jejího předání vnější síle. Ale žádná vnější síla neexistuje! Nejste na světě. Svět je ve vás. Vše, co se zdá být ve světě, je ve vaší mysli. Mimo vás není nic.

Svět projevuje nekonečnou víru v magii. Věříme v medicínu, peníze, majetek, ezoterické vědy, guru, léčitele, amulety, exotické země, svatá místa, rituály, cvičení, nalíčení, dohazovačky partnerů, manželství, malé děti, školy, nemovitosti, korporace, technologii, vlády a mnoho dalšího. Tématem magie je: “Nemám to, co potřebuji, abych byl šťastný. A ta osoba, nástroj nebo technika mávne svoji kouzelnou hůlkou a dostanu to, co mi schází. ” Pak se vydáme na dlouhou a marnou cestu pro něco mimo nás samých, abychom dostali to, co ještě nemáme. Magie je projekcí naší vnitřní moci do neutrálního objektu, přičemž trpíme jen vytlačením božskosti. 

Protože ego nechce slyšet, že je sféra iluzí z kouře a zrcadel, můžete se cítit uraženi, když slyšíte, že vaše oblíbená forma magie nemá přirozenou moc. “Seminář dr…. mě zachránil život!” vykřiknete. Ano, je to pravda. Ale to, co vám zachránilo život, nebyl seminář. Byli jste to vy. Vy jste byli ochotní a připravení k proměně a seminář jste využili jako povolení k tomu, abyste dostali to, co jste chtěli a potřebovali. Mohli jste to udělat i bez semináře. Ale neodsuzujte ještě Kurz zázraků. Nevyžaduje po vás, abyste se vzdali kurzů zumby, bylinkových doplňků nebo výletu na Machu Picchu. Chce jen, abyste uznali, že tyto metody jsou nástroji, nikoli spasiteli. Opravdová magie je ve vašem nitru. “


“Jak osvobozující je se domnívat, že nepotřebujeme nic mimo sebe, abyste byli zdraví a šťastní! Jaká úleva nemuset se zabývat nekonečným počtem knih, kurzů, učitelů, diet, cest do zahraničí, přístrojů a technik, aby člověk nalezl klid! Kolik peněz ušetříte za terapie a semináře! Ego nám říká, že nebe je místo, kam se máme dostat. Kurz nás ujišťuje, že nebe nosíme v sobě. 

Začněte se osvobozovat od okovů magie hned, jak si jich všimnete, a podrobte průzkumu jakoukoli víru, podle které něco za vás nebo pro vás dělá nějaká vnější síla. Uzdravil vás lékař, nebo jste se rozhodli uzdravit? Zajišťuje vám bezpečí určitá částka na vašem účtu nebo ho máte bez ohledu na počet dolarů na vaše jméno? Jak vysoké vzdělání potřebujete, aby vás jiní pokládali za věrohodného? Kdo s vámi musí souhlasit, abyste pokládali vaše pocity za oprávněné? Potřebujete partnera, abyste zakoušeli lásku, nebo je láska již tam, kde stojíte? Jen málo lidí v naší společnosti pochybuje o magii. A ještě méně jich jde za ní. Pokud čtete tato slova, jste vyzýváni, abyste prošli závojem iluze, která udržuje svět jen jako miniaturu jeho skutečného potenciálu. Buddha se zeptal: “Nedostanete-li to od sebe, kam si pro to půjdete?” Veškerá autorita, kterou budete potřebovat, je zaseta ve vaší duši. Hleďte tam a nikoli jinam. “


“Metoda nehojí. Víra ano. Vyléčíme se jednoduše tím, že se pro vyléčení rozhodneme.

Odstraňte z mysli veškeré předběžné podmínky, o nichž se domníváte, že jsou vyžadovány předtím, , než se uzdravíte, a léčba, o které jste si mysleli, že je vzdálená nebo nemožná, je dostupná ihned. “


“Na strachu založená mysl hledá sílu ze světa, zatímco na lásce založená mysl vnáší sílu do světa. Když přijmete vrozenou majestátnost a nebudete ji připisovat nezasloužené síle vnějších činitelů, vykonáte zázraky , které nelze vysvětlit v pojmech chápání světa.”


“Když se ocitnete před jakýmkoli rozhodnutím, představte si, že už víte, jaké uděláte. Vaším úkolem není běhat po zeměkouli a hledat někoho, kdo jse chytřejší než vy, aby vám řekl, co máte dělat. Vaším úkolem je ponořit se do vašeho srdce a rozpomenout se, co už víte. Nejlepší guru žije ve vašem nitru.”

Strach je největší nepřítel lidstva. Je vlastní příčinou mnoha neúspěchů, nemocí a napjatých mezilidských vztahů. Láska zahání strach. Láska znamená emocionální vazbu na dobré věci života. Naučte se milovat čestnost, čistotu, spravedlnost, dobrou vůli, štěstí, radost a úspěch. Žijte v radostném očekávání toho nejlepšího a toho nejlepšího se jistě dočkáte.


Ublížit vám mohou jen vlastní myšlenky. Sugesce, tvrzení nebo hrozby přicházející od druhých nemají nad vámi žádnou moc. Tato moc spočívá ve vás samotných. Kdo zaměří myšlenky na dobro, ochrání ho ruka Boží. Existuje jen jediná tvůrčí síla, která se rozvíjí v harmonii a cestou harmonie působí. Spor a nesoulad jsou jí cizí, jejím jediným zdrojem je láska. Proto také nekonečná moc Boží ochrání každého, kdo se v duchu soustřeďuje na dobro.


Možná jste za nejšťastnější okamžik svého života považovali složení závěrečných zkoušek nebo výhru 1.ceny v loterii či den své svatby nebo narození prvního dítěte. Někdo možná zase pokládá za vrchol svého života den zasnoubení či něco jiného z řady věcí, které oblažují lidské srdce. Ať jsou však tyto zážitky jakkoli velkolepé, nemohou vám dát to pravé, trvalé štěstí. Jsou pomíjející.