A-ha! citáty 2020

Také letos na mě vyskakují moudra z knih📚, sociálních sítí💻, z odposlechu… Jsou hodně ovlivněna tím, o co se právě zajímám 🤔👩‍🦽nebo co právě čtu…📖👌.

,,Andělé stále sestupují na zem, s velkým duchem v omezeném těle, a budou na zem
přicházet, dokud na světě potrvá lidstvo. Bůh chce, aby byli mezi námi, protože nám dává
příležitost s nimi pracovat a učit se od nich. A pracovat znamená sloužit, sloužit
znamená žít a žít znamená milovat, protože kvůli tomu nám byl život dán. Kdo nežije,
aby sloužil, neslouží, aby žil.“

,,Ty se budeš radovat z krásy stvoření tak, jak jsem si přál, aby se z ní lidé radovali: budeš
mentálně retardovaný; a zatímco se ostatní budou zabývat technologickým pokrokem, ty se
budeš radovat z mravence, květiny, kapky vody; budeš velmi šťastný, protože nebudeš
nikoho soudit.“

José Carlos Bermejo


“V životě je to tak moudře zařízeno, že se nikdo nemůže upřímně snažit pomoci někomu jinému, aniž by pomohl sám sobě.”

Ralph Waldo Emerson


“Do temného lesa můžete jít jen do poloviny, pak už z něj vycházíte ven.”

“Řekni mi a snad nezapomenu, ukaž mi a možná si to zapamatuji, zapoj mě a porozumím.”

“Jestliže přemýšlíš příliš dlouho o dalším kroku, strávíš delší část života na jedné noze.“

Čínské přísloví


“Peníze nekazí charakter, ale pouze přispívají k tomu, že je vidět zkažený charakter.”

Martin Grassinger


“Odpuštění je vůně, kterou fialka zanechá na podpatku, který ji rozdrtil.”

Mark Twain


“Jestli tím, co řekneš, neobohatíš druhého, neříkej nic.”

Denis Waitley


“Je-li člověk povolán k tomu, aby zametal ulice, měl by je zametat tak, jako Michelangelo maloval, nebo Beethoven skládal hudbu nebo Shakespeare psal poezii. Měl by zametat ulice tak dobře, že bozi na nebi a zemi se zastaví a řeknou: „Tady žil vynikající zametač, který odváděl svou práci dokonale.“ 

Martin Luther King, ml.


“Neustále jdi a je docela možné, že o něco zakopneš, když to třeba nejméně očekáváš. Nikdy jsem neslyšel, že by někdo zakopl o něco v sedě.”

Charles F. Kettering


Dejte přednost ztrátě před nepoctivým ziskem; jedno přináší bolest ihned, druhé
neustále.

Chilon


Lidé by neměli tolik přemýšlet o tom, co by měli dělat. Měli by více myslet na to, jací by měli být. Neboť kdyby byli lidé dobří a měli dobré způsoby, mohly by i jejich činy jasně zářit. Jsi-li spravedlivý, je i tvé dílo správné.

Mistr Eckehart


Falešná laskavost je neschopnost říci ne.

Stefan Einhorn “Umění být hodný”